Rasvjeta župne crkve i kapelica u općini Mala Subotica

Osvjetlili smo župnu crkvu Blažene Djevice Marije u Maloj Subotici, te kapelice u naseljim Držimurec i Strelec.
LED reflektorima, sa uskosnopnom i širokosnopnom optikom postoglo se naglašavanje arhitektonskog dizajna objekata, kao i isticanje monumentalnosti.

Partneri: Bitel d.o.o, Kabel-Mont d.o.o.