UPRAVLJAČKI PULTOVI (RASVJETNE KONZOLE)

Nudimo ETC konzole za najzahtjevniju primjenu u kazalištima ili na koncertima.  Izdvajamo:
  ColorSource 20 Control Desk 20 Faders 
ColorSource 40 Control Desk 40 Faders 
ColorSource 20 AV Control Desk 20 Faders 
ColorSource 40 AV Control Desk 40 Faders 
Element 2 Control Desk, 1,024 Outputs 
Ion Xe 20 Control Desk, 2,048 Outputs   
ili  
Upravljačke konzole FOS Tehnologies za manje zahtjevnu primjenu 

                                                                                                                 Molimo kontaktirajte nas za detalje.