Vanjska rasvjeta pogona SELK d.d. Kutina

Poduzeće SELK Kutina je prema našem tehničkom rješenju moderniziralo vanjsku rasvjetu svog pogona i to transportni put oko objekata, prilazni nogostup i parkirališta. Zamijenjene su dotrajale svjetiljke sa Živinim i Natrijevim žaruljama novim Led svjetiljkama SLBt i Okapi proizvođača General Electric.