Grad Delnice javna rasvjeta

Svjetiljka Lunalys sa visokotlačnom natrijevom žaruljom.