Arhitekturalna rasvjeta

Izdvajmo vanjsku rasvjetu crkve u Baškoj i ambijentalnu rasvjetu oltara crkve u Krku.