Metalhalogene žarulje će biti efikasnije od Travnja 2017 godine

Regulativa EU 245/2009/EC sa primjenom od 13.04.2017. godine ograničava proizvodnju neefikasnih metalahalogenih  (MH) žarulja snaga do 400W. Iz ove odredbe su izuzete žarulje koje nemaju grlo E27,E40, i PGZ12 te Par I MR16 žarulje.
Zamjena za GE žarulje
30052 KRC400/T/H/960/E40 (6000K)
32664 ARC250/T/H/960/E40 (6000K)
koje se najviše koriste u industrijskoj I sportskoj rasvjeti  će biti  
KRC400/T/H/970/E40 (7000K)
ARC250/T/H/970/E40 (7000K)