Kako temperatura utječe na Led rasvjetu?

Općenito, hladniji okoliš, više svjetla iz LED-a izvora.  
Više temperature obično smanjuju količinu svjetla Led izvora. U toplijim područjima i na višim strujama, temperatura poluvodičkih elemenata se povećava. Svjetlo koje izlaz iz LED izvora sa konstantnom strujom se mijenja kao što se mijenja funkcija njegove temperature.  Slika (Izvor:Lighting Research Center) prikazuje relativno izlazno svjetlo crvena, plava i fosfor koji se pretvaraju u bijele LED diode u funkciji temperature. Više na Blog Led rasvjeta.
Kontroliranje temperature LED-a je, dakle, jedan od najvažnijih aspekata optimalne performanse LED sustava. Postavlja se stoga pitanje koje Led svjetiljke mogu optimalno radi na visokim ambijentalnim temperaturama (ljevaonice, kovačnice, sušare I dr). Industrijska LED svjetiljka Albeo ABR  je serija proizvoda posebno dizajnirana za rad u uvjetima teške industrijske, odlikuje je visok stupanje mehaničke zaštite IP66 te mogućnost optimalnog rada na ambijentalnim temperaturama do 65°C.