Reflektori EVO (M,L,2L)

Serija Evo predstavlja pravu generacijsku promjenu u ponudi Lanzinijevih reflektora velike snage. Minimiziranje veličina, maksimiziranje učinkovitosti rasvjete, koncept je koji je vodio projekt EVO.
Raspon snaga je od modula sa 115 W do verzije od 2000W.

Evo M dostupan je u verzijama od 125 W, 175 W i 200 W sa simetričnom optikom 15°, 30° 60° 90° i 120°; Asimetrična optika 45°, 55° i 60°.

Evo L dostupan je u verzijama od 225 W, 250 W, 275 W i 300 W sa simetričnom optikom 15°, 30°, 60°, 90° i 120°; Asimetrična optika 45°, 55 i 60°.

Evo 2L dostupan je u verzijama od 500 W i 600 W sa simetričnom optikom 15°, 30°, 60°, 90° i 120°; Asimetrična optika 45°, 55 i 60°.