Rasvjeta župne crkve u općini Kotoriba

Osvjetlili smo župnu crkvu Seda žalosti blažene Djevice Marije i Svetog Križa u općini Kotoriba.
LED reflektorima, sa uskosnopnom i širokosnopnom optikom postiglo se naglašavanje arhitektonskog dizajna objekata, kao i isticanje monumentalnosti.