Toplice Sveti Martin rasvjeta sportskih terena

Reflektor EF400 sa metalhalogenom žaruljom.