Arhitekturalna rasvjeta

Izdvajamo vanjsku rasvjetu crkve u Baškoj i ambijentalnu rasvjetu oltara crkve u Krku.