Svijet je naša pozornica

U prostorijama  Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i u suradnji sa katedrom scenskog oblikovanja održana je tehnička prezentacija proizvoda DTS-a. Zahvaljujemo svima na odazivu i potpori.