Portable UV-C lamp Torcia 400W

Trenutno najmoćnija UV-C svjetiljka na svijetu — sa izvorm svjetlosti  od 400W.

u 4 sekunde sa manje udaljenosti učinkovito ubija svaki mikroorganizam.
Predviđeno za sterilizaciju automobila, autobusa, vlaka i za rental poduzeća  koje svakog dana imaju potrebu za brzu sterlizaciju ili u bolnicama za stilizirati medicinsku opreme. 

Napomena:
Potrebna je dodatna zaštita kod korištenja posebnom plastičnom maskom i rukavicama koje se  isporučuju sa uređajem.