Ključni, ali često zanemareni element prvoklasnog sportskog prostora je njegov sustav rasvjete

Sustav rasvjete je više nego samo osvjetljavanje igrališta, pa je tako prilikom dizajniranja i instaliranja potrebo voditi računa o gledateljima, kako bi se oni osjećali ugodno, te prema potrebi osigurati rasvjetu za uspješan i kvalitetan televizijski prijenos.  Međutim, i izvan tih jednostavnih imperativa, sportska rasvjeta je složen posao.
S obzirom na popularnot teniskog sporta i brojnost igrališta, potreba za rasvjetom teniskih terena je velika, a svjesni smo i činjenice da postoje velike razlike u kvaliteti instalirane rasvjete – od primjera dobre prakse do rasvjete koja ne udovoljava osnovnim standardima.

Osnovni cilj kod projektiranja i planiranja rasvjete je igračima osigurati dobru vidljivost teniske loptice na svim dijelovima igrališta, te omogućiti gledateljima da prate igru. Međutim  veličina, boja i brzine loptice zahtjevaju strogo poštivanje rasvjetnih normi, odnosno postizanje zahtjevanog nivoa prosječne rasvijetljenot, jednolikosti rasvjete, boje svjetla i kontrastnosti. Dobra rasvjeta teniskog terena treba osvijetliti cijeli teren, uključujući otprilike 1,5m od bočne linije igrališta i približno 4 m iza osnovne linije. Da bi se ovo zadovoljilo, ključnu ulogu ima optika reflektora.
Metal halogene svjetiljke su najčešći izvori koji se koriste u rasvjeti teniskih terena, međutim reflektori sa LED tehnologijom sve se više razvijaju i prilagođavaju potrebama, pa samim time postaju  zanimljiviji zbog svoje efikasnosti, niskih troškova održavanja, dostupnosti različitih optičkih sustava i sve konkurentnije cijene.

 Asimetrični full cut-off reflektori su najbolja opcija koji omogućuju da se zadovolje svi parametri norme uz odličnu kontrolu blještanja. Adekvatno odabran reflektor također omogućuje  korištenje kako  na otvorenom terenu, tako i unutar balona. Drugim riječima, može se koristiti na stupovim tijekom ljetne sezone za direktnu rasvjetu, a prema potrebi se može prenjeti i montirati za indirektnu rasvjetu unutar balona.