Ponuda

Projektiranje i modernizacija rasvjete

Projektiranje i savjetovanje
Svjetlo je izuzetno važna komponenta ljudskog okruženja I od presudne je važnosti za stvaranje osjećaja ugode I sigurnosti. Sigurnost je posebno bitna kod rasvjete prometnica, industriji ili skladištenju i distribuciji robe uz istodobno udovoljavanje  svjetlotehničkih normi  i zahtjeva za štednjom energije.  Stoga su osnovne karakteristike naših projekata:
- korištenje modernih tehnologija
- tehnološke inovacije na području rasvjete
- visoka energetska učinkovitost

Kako možete uštedjeti?
Kvalitetnom pripremom projekta modernizacije, strateškim pristupom, dugoročnim planiranjem te korištenjem inovativnih rješenja i inovativnih modela financiranja.
Zašto modernizirati rasvjetu?
Energetski zahtjevi postavljeni pred današnje privatne ili poslovne objekte i objekte javne uprave su veći nego ikad. Visoka cijena električne energije postaje sve veći trošak kućnog proračuna ili trošak poslovanja dok su istovremeno rasvjetna tijela koja se većinom koriste tehnološki zastarjela te često svojom funkcionalnošću ne zadovoljavaju današnje standarde.
Uvažavajući mogućnosti današnjih modernih svjetiljaka naša uloga je i savjetovanje korisnika o odabiru optimalne tehnologije.  Ovisno o obuhvatu i tehničkim zahtjevima projekta kod realizacije surađujemo sa fizičkim ili pravnim osobama koje posjeduju stručna znanja I kompetencije neophodna za realizaciju.  Pri projektiranju unutarnje rasvjete osim učinkovitosti posebnu pažnju posvećujemo dizajniranju i stvaranju ugođaja ovisno o namjeni prostora.

Naše ESCO usluge, mjerljiva koristi moderniziranja rasvjete prema našem projektu:
Modernizirana rasvjeta omogućuje uštedu sredstava na troškovima energije, uštedu na troškovima održavanja te smanjuje vrijeme i potreban angažman na poslovima održavanja. Koristimo rasvjetna tijela i izvore svjetlosti najmodernije tehnologija koja su ekološki prihvatljiva, a čijom eksploatacijom se potiče ekološko poslovanje, smanjuje emisiju štetnih stakleničkih plinove te podržava održivi razvoj društva u cjelini. Direktna korist za vlasnika (korisnika) je atraktivan povrat investicije (ROI) uz istodobno poboljšanje kvalitete rasvjete te promicanje ekološke inicijative.
Ušteda u potrošnji električne energije – 25-70%
Ušteda na troškovima održavanja – 70-90% (u periodu 3-5 godina)
Smanjenje emisije štetnih plinova posebno CO2
Podizanje nivoa rasvijetljenosti prema važećem standardu
Nadzor i praćenje kvarova i tijeka održavanja

SMANJUJEMO TROŠKOVE, DODAJEMO VRIJEDNOST